Om Lukaz K.

Lukaz Kacprzyk alias Lukaz K. er billedkunstner som eksperimenterer både med kunstmateriell og de kunstneriske uttrykksformer.
Dette kommer til syne i hans kunstverk som består av olje- og akrylmalerier med elementer av bl.a. slagmetall, bladgull, tusj og detaljer malt ved bruk av sjablonger.

Lukaz K. har gått i lære hos malermestrene i Fransiskanerordenen i Polen hvor han ble tydelig inspirert av kirkens kunst i form av Ikoner.

Sin egen kunststil kaller Lukaz K for "symbolsk naivisme". Malerier i denne stilen, mener han skal bære preg av enkelhet hvor symboler appellerer til beskuerens følelser og hele komposisjonen inneholder en gjemt kritikk av samfunnet.

Denne gjemte kritikken er forutbestemt av kunstneren men ikke gitt til beskueren. Det er opp til beskueren å enten tolke verkets egentlige budskap eller kun se på maleriet utifra skjønnhets kriterier.